Podczas festynu „Dzień Tuplic” 2009 mieliśmy okazję obejrzeć możliwości nowoczesnej techniki wykorzystującej światło lasera. Dynamiczny pokaz wraz z odpowiednim podkładem muzycznym stworzyło niepowtarzalne i nieznane nam dotąd widowisko plenerowe. Wszyscy, którzy nie mogli obejrzeć pokazu na żywo, niech odwiedzą poniższe adresy.

Film1 Film2