BEZPŁATNE ATRAKCYJNE SZKOLENIA DLA

KOBIET NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO

 w ramach projektu

MY KOBIETY!

(projekt realizowany w okresie od 1 lipca  2009r do 30 czerwca 2010r ze środków Unii Europejskiej na terenie woj.lubuskiego)

TO WSPANIAŁA SZANSA NA POLEPSZENIE SWOJEJ SYTUACJI MATERIALNEJ

ORAZ NIEPOWTARZALNA OKAZJA ROZWOJU OSOBISTEGO

Zapraszamy:

 • kobiety pozostające bez zatrudnienia

 • niezarejestrowane w urzędzie pracy

 • zameldowane na terenie woj. lubuskiego

 • posiadające min. średnie wykształcenie

W programie:

 • Szkolenie zawodowe PEŁNOMOCNIK FUNDUSZY EUROPEJSKICH – obecnie najbardziej pożądane umiejętności na lubuskim rynku pracy

 • Kurs języka obcego (j. angielski lub j. niemiecki)

 • Doradztwo zawodowe

Zapewniamy:

 • dodatek szkoleniowy – 4 zł za godzinę uczestnictwa w szkoleniu!

 • kwalifikacje w jednym z deficytowych zawodów w województwie lubuskim,

 • profesjonalną kadrę wykładowców,

 • bezpłatne materiały i podręczniki,

 • wyżywienie w ciągu dnia szkoleniowego oraz zwrot kosztów dojazdu,

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Rekrutacja do projektu trwa do 30 września 2009 r.

Szczegółowych informacji udziela :

Biuro Projektu w Zielonej Górze

Adres: ul. Chopina 11/13, pokój 610 (VI piętro), 65-031 Zielona Góra, tel. 667 987 927

Dokumenty można pobierać i składać osobiście w biurze projektu w terminach: poniedziałki, wtorki, środy w godz. 15.00 – 18.00 lub przesyłać listownie na powyższy adres.
Dokumenty można pobierać także ze strony internetowej
www.my-kobiety.eu

Do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć xero dowodu osobistego oraz xero świadectwa ukończenia szkoły średniej.

Załączniki:

– dokumenty rekrutacyjne, regulamin, testy, instrukcje