18.08.2009 r. w Muzeum Ziemi Lubuskiej Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński uroczyście podpisał umowy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2007-2013. Prawie 90 inwestycji w lubuskich wsiach otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę sięgającą 33 mln zł.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzany był od 9 lutego do 31 marca 2009 r. Beneficjenci złożyli łącznie 95 wniosków o przyznanie dofinansowania na ogólną kwotę 38,2 mln zł. Warunki określone w dokumentach programowych spełniło 89 dokumentacji, na kwotę dofinansowania 32,9 mln zł. Całkowita wartość realizowanych projektów sięga 70 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania jednej inwestycji to 500 tys. złotych. Również Gmina Tuplice uzyskała dofinansowanie na remont Gminnego Ośrodka Kultury w Tuplicach. Modernizacji doczekają się wszystkie pomieszczenia przylegające wraz z salą główną oraz zapleczem sanitarnym. Wreszcie gmina będzie miała do dyspozycji całkowicie wyremontowany ośrodek kulturalny.