W związku z rozpoczęciem prowadzenia przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubuskiej projektu „Łatwy Start – pomoc dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą”, w ramach działania 6.2, zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie plakatu promującego projekt na Państwa stronie www. Projekt jest skierowany do osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą i zamieszkujących Państwa tereny. Pragniemy, aby informacja o naborze do projektu była dostępna dla każdego, potencjalnego uczestnika programu. „Łatwy Start (…)” to szansa na własną firmę dla 20 osób, z czego 15 otrzyma dotację inwestycyjną w wys. do 40 tys. zł. Więcej informacji udzieli Paulina Szatarska
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubuskiej tel. 509 297 114