Sprawdź zgodność zapisu w księdze wieczystej Starosta żarski przypomina:

„Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości sprawdź zgodność zapisu w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym”

Mieszkańcy powiatu żarskiego mogą uzyskać informacje i wyjaśnienia problematyki geodezyjnej   i prawnej w zakresie informacji o rodzaju i sposobie  działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych przez nich nieruchomości i ujawnienia ich praw w księgach wieczystych w Sądzie Rejonowym w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych, ul.Górnośląska 17, tel.068 363 63 01.

Dla mieszkańców: miasta i gminy Żary, miasta Łęknica, gminy Lipinki Łużyckie, gminy Przewóz oraz gminy Trzebiel w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach przy Al.Jana Pawła II 6- Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  (parter budynku Urzędu Gminy Żary) tel. 068 372 51 30, 068 479 06 21

Dla mieszkańców: miasta i gminy Lubsko, gminy Brody, miasta i gminy Jasień oraz gminy Tuplice w Ośrodku Zamiejscowym Starostwa Powiatowego w Lubsku przy ul.Pokoju 1, tel. 068 372 51 30, 068 372 51 35

Do pobrania ulotka informacyjna