Miło nam poinformować, iż prace remontowe w Gminnym Ośrodku Kultury niebawem zostaną rozpoczęte.

18 sierpnia Gmina Tuplice podpisała z Marszałkiem Województwa Lubuskiego umowę o dofinansowanie, która gwarantuje nam kwotę 210tyś złotych jako środki bezzwrotne. 28 sierpnia ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy a 25 września wybrano najkorzystniejszą ofertę przetargową opiewającą na kwotę 308 866,30zł przedstawioną przez firmę „MARKULAK”Przemysław Markulak z Żar. 9 października podpisano umowę z wykonawcą a 13 października zostanie oficjalnie przekazany plac budowy. Datę tą możemy uznać jako długo oczekiwany dzień rozpoczęcia prac remontowych na obiekcie. Planowany termin ukończenia to czerwiec 2010 roku.