„Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”
Zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu tzw. „Małych projektów”

 Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych pozyskaniem pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

„Małe projekty” obejmują m.in. takie działania jak;

    * – organizacja imprez kulturalnych
    * – remonty świetlic wiejskich
    * – organizacja szkoleń

Wysokość pomocy na operacje z zakresu „Małych projektów” wynosić będzie maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych operacji nie więcej jednak niż 25 tys. zł.

Terminy i miejsca szkoleń;
14 grudnia 2009 godz. 16.30 – Jeziory Dolne 52 Dom Myśliwski – „Hubertówka”
15 grudnia 2009 godz. 16.30 – Urząd Stanu Cywilnego w Lubsku al. Wojska Polskiego 2a
16 grudnia 2009 godz. 16.30 – Urząd Gminy w Trzebielu ul. Żarska 41
17 grudnia 2009 godz. 16.30 – Urząd Gminy w Lipinach Łużyckich ul. Główna 9

Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na stronie www.grupaluzycka.lubsko.pl oraz pod nr telefonu 068 45-76-150