Dzień 26 grudnia jest jednym z dni wolnych od pracy na podstawie ustawy z 30 lipca 1992 roku. Zgodnie z tą ustawą jeżeli świąteczny dzień przypada w sobotę, to  pracownik powinien odebrać za niego dzień wolny do końca tzw. okresu rozliczeniowego, który obowiązuje w firmie czy urzędzie. Może być taka sytuacja, że pracodawca poda konkretny dzień, który w firmie będzie wolny. W związku z tym 24 grudnia w Urzędzie Gminy w Tuplicach jest dniem wolnym od pracy.