Zarząd Województwa Lubuskiego
na wniosek
Stowarzyszenia

„Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

 operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów

– termin składania wniosków: 14.01.2010r. – 12.02.2010r.
– limit dostępnych środków: 50 000,00 zł

 Miejsce i tryb składania wniosków – wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, 68-300 Lubsko, ul. Kopernika 19, w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 15.00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w biurze oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”: www.grupaluzycka.pl , a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: www.agrofundusze.lubuskie.pl.

Dodatkowo informacji udziela :

Pracownik biura LGD – Magdalena Poźniak, tel. 68 457 61 51