Apel o pomoc dla powodzian!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach zbiera dary (nową pościel,nowe ręczniki, nową odzież, nowe koce, przybory szkolne, środki czystości i higieny osobistej oraz żywność i wodę o długim terminie przydatności do spożycia) dla powodzian.

Wszystkich chętnych prosimy o przynoszenie darów do Ośrodka w Tuplicach ul. Mickiewicza 27 pokój nr 2 lub do sołtysów w poszczególnych wsiach.

Dary będą zbierane do 18.06.2010r.