Zaprezentuj się na Jarmarku Bożonarodzeniowym
Zapraszamy zespoły śpiewacze, grupy dzieci i młodzieży oraz wszystkich chętnych, którzy chcieliby zaprezentować swoje umiejętności kolędnicze podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego 21 grudnia w Lubsku. Organizatorami Jarmarku są Urząd Miasta w Lubsku oraz Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania -Grupa Łużycka”.

Chęć udziału prosimy zgłaszać do 10.11.2010 r. telefonicznie 68 457 61 50 lub poprzez e-mail: blaris@grupaluzycka.pl. W zgłoszeniu prosimy podać nazwę grupy, orientacyjny czas występu oraz repertuar.
Zapraszamy!