Wyniki wyborów do Rady Gminy oraz na Wójta Gminy Tuplice z dnia 21 listopada 2010r.

Wybory Wójta Gminy Tuplice

Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1. Białkowska – Śmigiel Olga Zofia – 545
2. Rybak Tadeusz Jan – 531
3. Sikorski Zbigniew Krzysztof – 231

Wybory Radnych Rady Gminy Tuplice

Okręg wyborczy nr 1 obejmujący mandatów 2
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali
1. Nowicki Zbigniew Stefan – 74
2. Rudak Daniela – 55

Okręg wyborczy nr 2 obejmujący mandatów 4
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali
1. Jasiński Ryszard – 219
2. Mazurkiewicz Sylwester Kazimierz – 138
3. Grubizna Józef – 90
4. Delejowski Krzysztof Marek -87

Okręg wyborczy nr 3 obejmujący mandatów 2
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali
1. Mołczan Paweł – 62
2. Mróz Robert Antoni – 56

Okręg wyborczy nr 4 obejmujący mandatów 1
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali
1. Triska Grażyna – 41

Okręg wyborczy nr 5 obejmujący mandatów 2
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali
1. Kisiela Piotr – 102
2. Smyk Jolanta Lucyna – 59

Okręg wyborczy nr 6 obejmujący mandatów 1
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali
1. Krassy Krzysztof – 39

Okręg wyborczy nr 7  obejmujący mandatów 1
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali
1. Ostrowska Krystyna Maria – 31

Okręg wyborczy nr 8 obejmujący mandatów 1
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali
1. Jabłońska Bożena Maria – 39

Okręg wyborczy nr 9 obejmujący mandatów 1
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali
1. Wożniak Agnieszka – 39

– protokół – Wójt

– protokół – Rada Gminy