Wójt Gminy Tuplice przypomina,iż zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami w dniu 31 marca 2011 roku upływa termin wniesienia opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntu.

Wpłaty należy dokonywać w kasie tut. Urzędu Gminy lub na  rachunek bankowy w PKO BP s.a. o/Lubsko

56 1020 5460 0000 5902 0005 9980

Jednocześnie informujemy o zmianie podstawowych stawek podatku VAT tj. z 7% na 8% oraz z 22% na 23%. Wobec powyższego do należności z tytułu dzierżawy gruntu należy doliczyć 23% VAT.