Sejmik Województwa Lubuskiego już po raz dziewiąty organizuje konkurs „Lubuski Laur Oświaty”.

Wyróżnienia w czterech kategoriach:

  • samorządy i stowarzyszenia;
  • podmioty gospodarcze i instytucje;
  • osoby fizyczne;
  • pedagodzy i nauczyciele

przyzna kapituła powołana przez przewodniczącego sejmiku Tomasza Możejkę, który jest jednocześnie honorowym patronem konkursu.

 Osoby fizyczne i prawne, które chcą zgłosić kandydata, powinny do 3 kwietnia 2011 roku złożyć w Biurze Sejmiku Województwa Lubuskiego wniosek (pobierz>>>) zgodny z regulaminem konkursu (zobacz>>>).

Wniosek można przesłać pocztą, faksem lub e-mailem:

Urząd Marszałkowski

Biuro Sejmiku

ul. Podgórna 7

65-057 Zielona Góra

fax. 68 45 65 481

e-mail: sejmik@lubuskie.pl

 

Szczegółowych informacji o konkursie udziela Małgorzata Michniewicz (tel. 68 45 65 341).