INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko
inspektor ds. wojskowych,obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i pozyskiwania środków unijnych.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybranym Pan Tomasz Stojecki zamieszkały w Jałowicach.

Pan Tomasz Stojecki uzyskał największą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym – 77 na możliwych 92, co stanowi 84 %. Zarówno z testu jak i w czasie rozmowy kwalifikacyjnej dał się poznać jako osoba kompetentna, rzeczowa, nastawiona na podnoszenie swojej wiedzy i umiejętności, komunikatywna, posiadająca dużą wiedzę z zakresu obrony cywilnej, spraw wojskowych, zarządzania kryzysowego. Pan Tomasz Stojecki brał udział w realizowaniu projektów unijnych. Komisja zatem rekomenduje zatrudnienie Pana Tomasza Stojeckiego, jako osobę, która posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe potrzebne do zatrudnienia na stanowisko inspektora ds. wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz pozyskiwania funduszy unijnych.

 

WÓJT GMINY TUPLICE

TADEUSZ RYBAK