Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tuplicach zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze za rok 2010.

Zebranie rozpocznie się 04.03.2011 na małej sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tuplicach dnia 4 marca o godzinie 16.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.