BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU

16 marca 2011r. o godz. 10:30

Tuplice, Mickiewicza 10, mała sala GOK

Potrzebny dowód osobisty

Zapraszamy