OBWIESZCZENIE

LISTA KANDYDATÓW DO RADY POWIATU

LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

z okręgu wyborczego jednomandatowego Nr 46
w gminie Tuplice

Nazwisko i imię               wiek,    wykształcenie,   zawód,    miejscowość
1. Sadowiec Wiesław       46          średnie          rolnik       Tuplice

SZANOWNY ROLNIKU !!!

Lokal wyborczy znajduje się w: Zespole Szkół w Tuplicach ul.Daszyńskiego 1
Wybory odbędą się 3 kwietnia 2011r. w godz. od 8.00-18.00
W wyborach mogą uczestniczyć:
– podatnicy podatku rolnego (jeżeli współmałżonek jest współwłaścicielem gospodarstwa, to również posiada takie prawo),
– podatnicy z działów specjalnych produkcji rolnej,
– członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Przewodniczący Komisji Okręgowej
Anna Medwediuk