OGŁOSZENIE

W dniu 3 kwietnia 2011r. w godz. 8:00-18:00 zostaną przeprowadzone  zostaną w Gminie Tuplice wybory do Izb Rolnych.

 Lokal wyborczy zlokalizowany jest w sali Zespołu Szkół w Tuplicach przy ul.Daszyńskiego.

Przypominamy, że uprawnionymi do głosowania są wszyscy obywatele posiadający nieruchomości rolne na terenie gminy Tuplice i zobowiązani do płacenia podatku rolnego z tego tytułu.

Aby otrzymać kartę do głosowania należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport (dokumenty potwierdzające tożsamość).

Do dnia 1 kwietnia 2011 można uzyskać w Urzędzie  Gminy informację o umieszczeniu na liście wyborców oraz sprawdzić prawidłowość  danych. Dyżur prowadzony jest w godz. 8:00-15:00. 

Prosimy o liczny udział.