Zielona Góra, 15 kwietnia 2011r.
Wojewódzki

Inspektorat Weterynarii
w Zielonej Górze
ul. Botaniczna 14
65-306 Zielona Góra

 
 

Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze informuje, że na terenie województwa lubuskiego w okresie: 30 kwietnia – 04 maja 2011 roku zostanie przeprowadzone profilaktyczne, doustne szczepienie przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących. Będą zrzucane z samolotów przynęty, zawierające w sobie doustną szczepionkę przeciwko wściekliźnie.
Wyłożeniem szczepionki zostaną objęte tereny bytowania lisów wolno żyjących. Natomiast: siedliska ludzkie, tereny zurbanizowane i akweny wodne zostaną pominięte, nie będą objęte wykładaniem szczepionki.
Usługę tą w dniach 30 kwietnia -04 maja 2011 roku, wykona Aeroklub Ziemi Lubuskiej pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej. Usługodawca przewiduje, że czas trwania wykładania przynęt potrwa 1-2 dni, Szybkie wykonanie usługi uzależnione pozostaje od dobrych warunków pogodowych, niezbędnych do wykonywania lotów samolotów. Przy niekorzystnych warunkach pogodowych, wiosenną akcję szczepienia lisów planuje się zakończyć – najpóźniej do 06 maja

Z poważaniem
Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Dr Tadeusz Woźniak

W załączeniu:
1. informacja i wskazówki dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone immunoprzynęty do zwalczania wścieklizny u lisów wolno żyjących, Mieszkańców województwa informuje się, że:

  • przynęty zawierające blister ze szczepionką przeciwko wściekliźnie, mają kształt plastrów o wymiarach 45mm x 45mm i grubości 7mm, są koloru ciemnobrązowego,
  • przynęty nie należy dotykać, nie podnosić jej z podłoża, na którym ją znaleziono,
  • przynęty, które były dotykane przez ludzi, są omijane przez lisy wolno żyjące,
  • szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolnożyjących,
  • dla zachowania ostrożności, przy ewentualnych kontaktach z przynętami na otwarte rany, oczy, jamę ustną i nos, należy gruntownie przemyć te miejsca wodą z mydłem.’

W dalszym postępowaniu zgłosić się do lekarza,

  • od dnia rozpoczęcia akcji szczepienia, przez okres 3 tygodni po wyłożeniu przynęt – tj. pomiędzy 30 kwietnia a 21 maja 201 lr. – nie wypuszczać psów na tereny objęte wykładaniem szczepionki (dotyczy również psów myśliwskich),
  • w razie kontaktów zwierząt domowych z przynętami, należy zdarzenie to zgłosić do lekarza weterynarii,
  • działanie uboczne stosowanej szczepionki – nie znane.