POTRZEBNI WOLONTARIUSZE

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w projekcie Wolontariatu Europejskiego w ramach Programu „Młodzież w działaniu” informujemy,  że mamy wolne miejsca na EVS w takich krajach jak:
1.  LITWA – 3 miesiące; 1.06.2011 – 31.08.2011; 2 miejsca
2. TURCJA – 2 miesiące; 15.06.2011 – 15.08.2011; 1 miejsce
3. INDIE – 3 miesiące; 01.06.2011 – 01.09.2011; 2 miejsca
4. INDONEZJA – 3 miesiące; 01.06.2011 – 01.09.2011; 2 miejsca
Wolontariusz (osoba w wieku od 18 do 30 lat) ma pokryte 90% kosztów podróży oraz w 100% koszty zakwaterowania, ubezpieczenia i wyżywienia), ponadto otrzymuje kieszonkowe na własne wydatki, uczestniczy w bezpłatnych szkoleniach i kursach.
Do zadań wolontariusza należy głównie organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, promocja wolontariatu i innych programów skierowanych do młodzieży.
GORĄCO zapraszamy do wysyłania swoich zgłoszeń wszystkich chętnych!!!!!
Wszystkich zainteresowanych prosimy o uzupełnienie i przesłanie aplikacji dla kandydatów najpóźniej do dnia 15 maja br na adres
e-mailowy sending@efm.org.pl lub faxem pod numer: 74 8111399
Aplikację dla kandydatów można również znaleźć na naszej stronie internetowej www.efm.org.pl

Więcej informacji można uzyskać także pod numerem tel.:
74/ 8111-399 oraz e-mailem: sending@efm.org.pl.