Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuplicach serdecznie zaprasza  wszystkich,    a     szczególnie   dzieci   i  młodzież w dniu   28.05.2011r. na festyn  
„ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”,
który w tym roku odbędzie się na terenie miejscowości Drzeniów przy świetlicy socjoterapeutycznej (dawna szkoła)

Program festynu:

10:30 rozpoczęcie Trzeźwościowego Rajdu Rowerowego przy Urzędzie Gminy zapraszamy wszystkich chętnych, uczestnicy rajdu otrzymają okolicznościowe koszulki.         
12:00 Powitanie uczestników festynu przez Wójta Gminy Tuplice na boisku w Drzeniowie.
17.00 Zakończenie festynu.

W trakcie festynu między innymi:

– gry i zabawy integracyjne dla wszystkich uczestników imprezy,  
– konkurencje sportowo – rekreacyjnych,
– rozdawanie  okolicznościowych   gadżetów  oraz   poczęstunek.
– można skorzystać z porad dot. problemów uzależnień i  przemocy w rodzinie,

Zwycięzcy  i   uczestnicy   zawodów   otrzymają    nagrody.

                                   Serdecznie Zapraszamy.

Będzie można skorzystać też z dowozu autobusem z przystanków
w danych miejscowościach: – Jagłowice – 11.30 ; Chełmica–11.35; Cielmów – 11.40 ; Tuplice – pod UG – 11.45 ; Łazy – 11.50; Gręzawa – 11.55 ; Nowa Rola – 12.00