W dniu 11 maja 2011 r.  przed Urzędem Gminy Tuplice, przedstawiciele samorządu gminy: Radni Gminy Tuplice – Przewodniczący Rady Pan Sylwester Mazurkiewicz, Pani Daniela Rudak, Pan Ryszard Jasiński, Pan Józef Grubizna, Pani Agnieszka Woźniak, Pani Bożena Jabłońska, w imieniu Wójta – Sekretarz Gminy – Pani Iwona Prokop, przedstawiciel sołectw –  Sołtys Tuplic Pan Niewczas Waldemar oraz pracownicy Urzędu wraz z  leśniczym Nadleśnictwa Lubsko Panem Marianem Balakiem posadzili certyfikowane sadzonki dębu szypułkowego „Chrobry”. To 750 – letnie drzewo rośnie na styku gmin Przemków i Szprotawy w miejscowości Piotrów. Dęby jako symbol siły i długowieczności, będą upamiętniać zaangażowanie całej lokalnej społeczności w kultywowanie tradycji, państwowości polskiej oraz zaangażowanie  w propagowanie idei ochrony i poszanowania środowiska naturalnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{gallery}/deby{/gallery}