KOMUNIKAT

w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników Sądów Rejonowych i Okręgowych.
W związku z rozporządzeniem Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na  ławników oraz wzoru karty zgłoszenia zmienił się wzór oraz częściowo zasady zgłaszania kandydatów. 
Prosimy zatem podmioty uprawnione do wystawiania kandydatów do zapoznania się z niniejszym rozporządzeniem i kartą zgłoszenia. Przypominamy jednocześnie, że termin składania zgłoszenia  w sekretariacie UG Tuplice upływa w dniu 30 czerwca 2011r.
 
Załączniki:
 
Sekretarz Gminy Tuplice
Iwona Prokop