Urząd Gminy w Tuplicach

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Tuplicach

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana Pani Grażyna Głowacka zamieszkała w Żarach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka – Pani Grażyna Głowacka w postępowaniu kwalifikacyjnym dała się poznać jako osoba kompetentna, rzeczowa, podnosząca systematycznie swoją wiedzę i umiejętności, komunikatywna, posiadająca duże doświadczenie z zakresu zarządzania placówkami oświaty. Przedstawiła kreatywną i nastawioną na rozwój koncepcję kierowania przedszkolem i kontynuacji podjętych działań i kierunków rozwoju placówki. Komisja zatem rekomenduje zatrudnienie Pani Grażyny Głowackiej na stanowisku Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Tuplicach.

 

Sekretarz Gminy Tuplice

Iwona Prokop /-