Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny. Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu.

Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletności Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, realizowanego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011r. oraz poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym.

Spis kontrolny zostanie zrealizowany tylko i wyłącznie w drodze wywiadów telefonicznych. Ankieterzy będą udzielali informacji n.t. spisu, a także w razie wątpliwości respondenta, będą mogli zweryfikować tożsamość ankieterów realizujących spis kontrolny metodą telefoniczną. Infolinia tel. 800 800 800  –   numer bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych, tel. 22 44 44 777  – numer dla połączeń z telefonów komórkowych płatny zgodnie z cennikiem operatora.