Informujemy, że od 1 lipca można zakładać działalność gospodarczą przez internet. Z nowego formularza CEIDG-1 mogą korzystać osoby posiadające profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej obowiązuje formularz wniosku o rejestrację działalności gospodarczej CEIDG-1, zamiast dotychczasowego formularza EDG-1.

Na platformie ePUAP udostępniono nowy formularz pod nazwą: Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jest to usługa świadczona centralnie tylko przez Ministerstwo Gospodarki.

Usługa udostępniona przez Ministerstwo Gospodarki wymaga wykorzystania podpisu elektronicznego, weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem lub profilu zaufanego – bezpłatnej usługi dostępnej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Aby uzyskać profil zaufany należy zalogować się na www.epuap.gov.pl , wypełnić wniosek o założenie profilu, a następnie udać się do punktu potwierdzającego profil (np. Urząd Skarbowy w Żarach) celem potwierdzenia tożsamości. Jednorazowe potwierdzenie danych w urzędzie wystarczy, aby od tego momentu korzystać z usług administracji publicznej drogą elektroniczną bez konieczności posiadania kosztownego podpisu elektronicznego.

Wniosek wraz z instrukcją i załącznikami dostępny jest na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/