II Seminarium dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” serdecznie zaprasza przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Klubów Sportowych, innych Stowarzyszeń i Fundacji oraz przedstawicieli grup nieformalnych działających na naszym terenie na II Seminarium dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych.  
Spotkanie odbędzie się 29.09.2011r. o godz. 16:30 w Lubsku przy ul. Kopernika 19 (Baszta Pachołków Miejskich). Podczas seminarium zostaną omówione kwestie dotyczące zakładania organizacji pozarządowych, prawnych form ich działania, aspektów prawno-finansowych oraz dostępnych obecnie funduszy.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.