Od miesiąca czerwca członkowie OSP Tuplice oraz OSP Żary-Kunice brali czynny udział w projekcie pt „Gwarancja ochrony przeciwpożarowej w rejonie przygranicznym Weisswasser”.  Projekt realizowany był przez Straż Pożarną w Weisswasser we współpracy z polskimi członkami. Jego celem była wymiena doświadczeń, przedstawienie problemów oraz charakterystykę struktury organizacyjnej jednostek polskich i niemieckich. Omawiano zasady działań podczas prowadzenia akcji, szkolenia, i zainteresowanie społeczeństwa strażami.

Owocem spotkań jest jest podręcznik napisany przez Martina Meiera i Jensa Mullera pt.” Gwarancja ochrony przeciwpożarowej w regionie przygranicznym Weisswasser”, który ma wywrzeć na władzy lokalnej i krajowej podjęcie działań mających długofalowy  efekt w postaci zachęcenia młodych osób do wstępowania w szeregi straży pożarnej co niesie za sobą gwarancję zabezpieczenia przeciwpożarowego, które w tej chwili jest mocno zagrożone. Niemieccy koledzy zauważyli znaczący odpływ społeczności lokalnej na zachód kraju co skutkuje zmniejszeniem się potencjalnych chętnych do pracy w straży pożarnej i postanowili problem nagłośnić.

Podsumowaniem projektu było sympozjum zorganizowane 12 listopada 2011r w Weisswasser.

{gallery}/12112011_Weisswasser/{/gallery}