Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” zaprasza na bezpłatne szkolenie „Tworzenie marki produktu lokalnego”.
Celem szkolenia jest zdobycie i usystematyzowanie wiedzy dot. produktu lokalnego, poznanie dobrych praktyk wykorzystania produktu lokalnego dla rozwoju regionu, wypracowania w oparciu o obszar działania naszego Stowarzyszenia sposobów poszukiwanie i wprowadzania na rynek produktów lokalnych.
Szkolenie odbędzie się 13.12.2011 w godz. 9-15 w Baszcie w Lubsku, ul. Kopernika 19. Szkolenie Poprowadzi Waldemar Weihs – prezes Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do 9.12.2011 pod nr tel. 68 457 61 50 lub biuro@grupaluzycka.pl.