Protokół z przeprowadzonego konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w 2012 roku.