Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej zaprasza osoby powyżej 15 roku życia z terenu Gminy Tuplice do udziału w projekcie „POZNAJ SIEBIE” w ramach którego zorganizowane zostaną zajęcia

–  sztuki walki

– sekcja taneczna

– zajęcia z języka angielskiego

– warsztaty fotograficzne

Udział w projekcie jest bezpłatny

 Osoby zainteresowane zobligowane są do wypełnienia ankiety umieszczonej poniżej i dostarczenie jej do świetlicy środowiskowej przy Urzędzie Gminy Tuplice Mickiewicza 27 15 marca 15:00-18:00 i 21 marca 15:00-18:00.

Rekrutacja trwa do 23 marca 2012r.

– a n k i e t a