Szanowni Państwo, mieszkańcy Gminy Tuplice!

W związku z rozpoczętymi pracami nad aktualizacją Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Żarskiego na lata 2013-2020, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienia poniżej zamieszczonej ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Gminy, ul. Mickiewicza 27 Tuplice, Sekretariat Urzędu, do dnia 15 kwietnia 2012 r. Niniejsza ankieta jest bardzo istotna w opracowaniu nowej strategii naszego Powiatu i umieszczenia w niej kierunków i zadań ważnych dla naszej Gminy nie tylko z punktu widzenia władz samorządowych, ale przede wszystkim naszych mieszkańców. Jako mieszkańcy powinniśmy angażować się w opracowanie najważniejszych i strategicznych dokumentów, stąd też liczymy na zainteresowanie i pomoc w niniejszej sprawie. (Ankieta dostępna jest również w Urzędzie).

Iwona Prokop
Sekretarz Gminy Tuplice

– ankieta