Już od maja rusza kolejny cykl szkoleń poświęcony zagadnieniom przygotowania i realizacji projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zorganizował spotkania warsztatowe, które odbywać się będą na terenie całego województwa. Ich tematyka obejmuje kilka bloków tematycznych związanych z: zasadami zatrudniania i zarządzania personelem w projektach, sporządzaniem wniosku aplikacyjnego w generatorze, kwalifikowalnością wydatków oraz ich monitorowaniem i rozliczaniem, możliwościami wsparcia osób niepełnosprawnych oraz ze wsparciem pracowników przedsiębiorstw.
Cykl szkoleniowy obejmie 47 spotkań realizowanych w siedmiu miejscowościach naszego województwa. Zapisy na szkolenia prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej www.efs.lubuskie.pl. Szczegółowy wykaz szkoleń znajduje się poniżej.

Zasady zatrudniania, rozliczania i zarządzania personelem
w projektach realizowanych w ramach PO KL
Zielona Góra (15.06.2012 r.) oraz (12.07.2012 r.)
Gorzów Wlkp. (19.06.2012 r.) oraz (05.07.2012 r.)
Wschowa (11.07.2012 r.)
Krosno Odrzańskie (21.08.2012 r.)
Słubice (28.08.2012 r.)
Świebodzin (03.09.2012 r.)
Żagań (04.09.2012 r.)

Zasady sporządzania wniosku aplikacyjnego w ramach PO KL
 w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych
Zielona Góra (21.06.2012 r.) oraz (02.07.2012 r.)
Gorzów Wlkp. (22.06.2012 r.) oraz (04.07.2012 r.)
Wschowa (30.05.2012 r.)
Krosno Odrzańskie (31.05.2012 r.)
Świebodzin (03.07.2012 r.)
Słubice (06.07.2012 r.)
Żagań (10.07.2012 r.)

Kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL
Zielona Góra (21.05.2012 r.) oraz (25.06.2012 r.)
Gorzów Wlkp. (09.07.2012 r.) oraz (27.08.2012 r.)
Żagań (20.08.2012 r.)
Świebodzin (22.08.2012 r.)
Słubice (29.08.2012 r.)
Krosno Odrzańskie (05.09.2012 r.)
Wschowa (12.09.2012 r.)

Monitorowanie i rozliczanie wydatków w PO KL
Zielona Góra (22.05.2012 r.) oraz (26.06.2012 r.)
Gorzów Wlkp. (10.07.2012 r.) oraz (28.08.2012 r.)
Słubice (06.09.2012 r.)
Świebodzin (11.09.2012 r.)
Wschowa (13.09.2012 r.)
Żagań (25.09.2012 r.)
Krosno Odrzańskie (27.09.2012 r.)

PO KL – możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych
Zielona Góra (28.05.2012 r.)
Gorzów Wlkp. (29.05.2012 r.)
Wschowa (15.05.2012 r.)
Żagań (16.05.2012 r.)
Krosno Odrzańskie (17.05.2012 r.)
Słubice (18.05.2012 r.)
Świebodzin (25.05.2012 r.)

PO KL – wsparcie przedsiębiorstw i ich pracowników
Zielona Góra (04.06.2012 r.)
Gorzów Wlkp. (05.06.2012 r.)
Żagań (20.06.2012 r.)
Słubice (21.06.2012 r.)