Szanowni Państwo!
Gminny Ośrodek Kultury w Iwkowej już po raz czternasty organizuje Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Józefa Kosakowskiego.
Konkurs ma na celu popularyzację kultury ludowej we wszystkich jej aspektach.

Chętni do wzięcia w nim udziału, powinni przesłać zestawy wierszy o tematyce ludowej na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej do 30 czerwca 2012 roku.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie tych informacji osobom zainteresowanym oraz w miarę możliwości szerokie upowszechnienie.

W załączeniu przesyłam regulamin konkursu. Znajduje się on również na stronie internetowej Gminy Iwkowa www.iwkowa.pl oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Iwkowej.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie.

Z poważaniem

Organizator:

Wojciech Hila

– R E G U L A M I N 

– Z A Ł Ą C Z N I K