PZC parafii pw. Chrystusa Króla w Tuplicach zorganizował Piknik Rodzinny pt. „Spokojne Wakacje”, który odbyłsię na stadionie w Tuplicach .To już szósta taka impreza, która ma przybliżyć wszystkim, którym zależy na szczęściu w rodzinie, wizerunek naszej organizacji, a także, jakie cele przyświecają naszej działalności. Cały dochód z tego Pikniku przeznaczamy na wyjazd naszych milusińskich nad morze do miejscowości Międzyzdroje w dn.26.07-09.08.2012r.

Caritas Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej przy współpracy z PZC w Tuplicach jest w trakcie realizacji projektu „POZNAJ SIEBIE ” (01.03- 31.07.2012r). Celem tego projektu jest upowszechnienie działań pozytywnych jako alternatywy dla zachowań destrukcyjnych, rozładowanie agresji, zwiększenie poczucia własnej wartości u uczestników, wzmocnienie wiary w swoje możliwości, wprowadzenie aktywnego spędzania czasu. W projekcie bierze dwudziestka młodzieży uczącej się, powyżej 15tego roku życia z naszej Gminy . Już na Pikniku zobaczyliśmy owoce tego projektu (wystawa fotograficzna, pokaz sztuk walki, pokaz tańca, fotografie naszych okolic opisane w języku angielskim).

Zapewniliśmy, jako organizatorzy, jeszcze wiele innych atrakcji takich jak: występy przedszkolaków, występy zespołu instrumentalno-wokalnego z Gimnazjum, występy zespołów ludowych (Tupliczanki, Lesowianki, Dębinianki, Złoty Kłos z Marszowa, Zośki z Lubska). Nie zabrakło konkursów, karaoke, loterii i licytacji. Były stoiska z zabawkami, kule wodne, zamek dmuchany, kulki, gocardy to ku uciesze najmłodszych. Zadbaliśmy również o żołądki uczestników festynu; była przepyszna grochówka żołnierska, gotowana przez Związek Wojska Polskiego z Tuplic. Dzięki sponsorom i ludziom dobrej woli i dużemu zaangażowaniu członków i wolontariuszy PZC serwowałyśmy domowe pierogi, ciasto własnego wypieku. Nie zabrakło pajdy chleba ze smalcem i ogórkiem małosolnym. Każde dziecko zostało obdarowane słodyczami i grochówką. Pieczonej kiełbasce, szaszłykom, karkówce i kaszance z grilla nie mógł się oprzeć najbardziej wytrawny smakosz! Były stoiska witrażowe, kosmetyczne, spożywcze. A w godzinach wieczornych dla dorosłych odbyła się zabawa taneczna. Ten piknik udało się nam zorganizować dzięki dobrej współpracy z Wójtem i władzami Gminy Tuplice (Rada, sołectwa, Koła Gospodyń Wiejskich).

– g al e r i a —>>>

Z-ca przewodniczącego PZC w Tuplicach IRENA GRUBIZNA