Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna informuje wszelkim zainteresowanym: rozpoczął się nabór na bezpłatne szkolenie w ramach projektu
„ZAWÓD PAMIĄTKARZ”. Szkolenie jest skierowane do osób pracujących, które ukończyły 18 lat, posiadających wykształcenie co najwyżej średnie, zamieszkujących na terenie Województwa Lubuskiego.
Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VIII o numerze: UDA-POKL.08.01.01-110/10-00
Ilość miejsc  jest ograniczona, na zgłoszenia czekamy do 20.08.2012.
Szczegóły dotyczące projektu dostępne są na stronach: www.lotur.eu oraz www.zawodpamiatkarz.pl oraz
 telefonicznie: +48 68 452 75 59 lub +48 68 456 55 53 lub przez j.chudobinska@lotur.eu lub turystyka@lotur.eu