Urząd Gminy w Tuplicach informuje, że zgodnie z art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23.07.2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz.U. z 2003 nr 162 poz. 1568 ze zmianami/ informuje, że została sporządzona gminna ewidencja zabytków w formie elektronicznej i papierowej. Z gminną ewidencją zabytków zapoznać się może każdy zainteresowany w siedzibie Urzędu Gminy w Tuplicach ul.Mickiewicza 27 w godz.8 -13.

Poniżej do pobrania wykaz budynków ujętych w ewidencji zabytków.

—->>>> wykaz