Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w 2013 roku wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy przeprowadzi kolejną edycję

Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

 

Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski a patronat medialny będą sprawowali TVP1, dwutygodnik AGRO SERWIS, miesięcznik AGRomechanika, telewizja interaktywna AGRO NEWS com.pl i tygodnik „Zielony Sztandar”.

Poniżej regulamin oraz formularz zgłoszeniowy . Wypełniony formularz można przekazać do Placówki terenowej KRUS w Żarach lub do oddziału Regionalnego w Zielonej Górze.

Termin zgłaszania gospodarstw upływa 8 marca 2013r. Więcej Informacji można uzyskać pod nr tel.68 363 54 11.

– REGULAMIN

– ZGŁOSZENIE DO KONKURSU