Szanowni Państwo,  

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2013 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, związku z tym zwracam się prośbą o umieszczenie w/w komunikatu w Państwa piśmie, na stronie internetowej, a także na tablicy ogłoszeń celem dotarcia do jak najszerszego grona zainteresowanych odbiorców.

Barbara Białek
Sekcja Informacji i Promocji

OT ARR w Gorzowie Wlkp.