Z głębokim żalem żegnamy zmarłego Jana Bieniasza – Burmistrza Łęknicy
kolegę, samorządowca z wieloletnim stażem,
człowieka zawsze pogodnego i pełnego życzliwości.
Pozostań w naszej pamięci
                                                                                                 Wójt Gminy Tuplice
                                                                                                 Tadeusz Rybak