Osoby zalegające z opłacaniem składek na własne ubezpieczenia społeczne za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. mogą mieć umorzone długi. Muszą jednak spełnić pewne warunki. Szczegółowych informacji udzielać będą eksperci w trakcie Dni Otwartych w ZUS „Abolicja dla płatników”.

Możliwość taką daje ustawa, która obowiązuje od 15 stycznia 2013 r. – ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551). Oddłużenie nie nastąpi „z urzędu”, aby zostać objętym abolicją należy złożyć wniosek. Dlatego Oddział ZUS w Zielonej Górze organizuje w dniach 22-24 kwietnia 2013 r. akcję  Dni Otwartych dla osób zainteresowanych ubieganiem się o umorzenie składek. W tych dniach na Salach Obsługi Klienta w Zielonej Górze i podległych Inspektoratach w Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli, Świebodzinie i Żarach na zgłaszających się oczekiwać będą eksperci przy dodatkowo utworzonych na tą okazję stanowiskach.
 
Zainteresowanych zapraszamy:
– 22-23 kwietnia (poniedziałek-wtorek) do godz. 17:00,
–  24 kwietnia (środa) do godz. 15:00.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Zielonej Górze