Gmina Żary o statusie miejskim wraz z Fundacją ,,Przedsiębiorczość” w Żarach, zapraszają do wzięcia udziału  w projekcie pt. „Żary 2020 – innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej”.

Głównym celem projektu jest promocja idei spółdzielczości socjalnej,  poprzez prowadzenie działań w zakresie szeroko rozumianej reintegracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu, spośród wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, zamieszkujących powiat żarski oraz wspieranie powstających spółdzielni socjalnych, jako inicjatyw zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy.

więcej informacji na stronie —>>>