Projekt dofinansowany z funduszy europejskich „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejski” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskich w ramach Osi 4 LEADER. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

{gallery}/6_07_2013_dzientuplic{/gallery}