Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w TURNIEJU PLAŻOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ  o puchar Wójta Gminy Tuplice dnia 30.08.2013r. na terenie boiska Zespołu Szkół w Tuplicach.

Początek godz.16:00

Drużyny dwuosobowe zgłaszają się na boisku w dniu rozgrywek

Wszystkim uczestnikom zapewniamy poczęstunek.

ZAPRASZAMY

REGULAMIN TURNIEJU

Regulamin Turnieju piłki plażowej
o Puchar
Wójta Gminy Tuplice
Tuplice 2013

 1. TERMIN PRZEPROWADZENIA TURNIEJU
 1. Turniej jest organizowany dla dwuosobowych drużyn (mogą być mieszane kobieco-męskie) w dniu 30 sierpnia 2013r. na nowo powstałym boisku do piłki plażowej przy ZSS w Tuplicach
2. Postanowienia ogólne i definicje

Drużyna – składa się z dwóch siatkarzy, siatkarek lub drużyn mieszanych -amatorów, która na podstawie zgłoszenia występuje w Turnieju Siatkówki Plażowej o Puchar Wójta Gminy Tuplice.

Kapitan drużyny – osoba reprezentująca drużynę w sprawach formalnych, odpowiedzialna za przestrzeganie regulaminu przez drużynę oraz za kontakt z Organizatorem.

Organizator – Urząd Gminy Tuplice, ul. Mickiewicza 27, Tuplice
 
Turniej – zawody sportowe rozegrane zostaną 30.08.2013 r. godz. 16:00

 2. Celem Turnieju Siatkówki  Plażowej o Puchar Wójta Gminy Tuplice jest:
a) popularyzacja siatkówki plażowej jako formy wypoczynku
b) popularyzacja zdrowego trybu życia oraz aktywności ruchowej
c) promocja Gminy Tuplice i Programu „Lubusik – sportowe lubuskie lato”

 3. Udział w Turnieju piłki plażowej o  Puchar Wójta Gminy Tuplice jest bezpłatny.

 4. Zawodnicy do lat 18 przedstawiają organizatorom zgody od rodziców na udział  w Turnieju.

 5. Turniej odbędzie się w kategorii– open.

 2. ZGŁOSZENIE ZESPOŁÓW W TURNIEJU
1. Zgłoszenie drużyn do turnieju następuje w dniu rozgrywek tj. 31.08.2013r na terenie boiska u koordynatora Krzysztofa Szpringiel.

 3. UCZESTNICTWO DRUŻYN W TURNIEJU
 1. W przypadku udokumentowanej kontuzji zawodnika/zawodniczki lub innej wyjątkowej sytuacji uniemożliwiającej udział jednego z zawodników/-czek, dopuszcza się zmianę.
 2.  Zawodnik -/czka który/-a został/-a zgłoszony/-a jako kontuzjowany/-a nie może już wziąć udziału do końca rozgrywek.

 4. SYSTEM ROZGRYWEK
 1. Drużyny grają każdy z każdym po 2 sety do 11 pkt. W przypadku remisu rozgrywany jest set rozstrzygający. W przypadku zgłoszenia więcej niż 10 drużyn do Turnieju losowane są dwie grupy rozgrywkowe, których zwycięzcy przechodzą do finału.
 2. Finałowe drużyny grają do dwóch wygranych setów do 21 pkt.
 3. W Turnieju Siatkówki  Plażowej o Puchar Wójta Gminy Tuplice obowiązują przepisy określone przez FIVB (Światową Federację Piłki Siatkowej) w dokumencie „Oficjalne przepisy gry w siatkówkę plażową”
 4. Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia gł. każdego turnieju.
 5. Do meczów drużyna przygotowuje się poza wydzielonym obszarem gry. Przed meczem drużyna ma prawo do dwuminutowej rozgrzewki na boisku.

 5. NAGRODY
 1. Organizatorzy turnieju zapewniają uczestnikom następujące nagrody:
a) I miejsce – Puchar Wójta Gminy Tuplice, dyplomy i nagrody rzeczowe,
b) II i III miejsce finałowe – dyplomy oraz nagrody rzeczowe,

 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w miejscu rozgrywania turnieju.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany mogą zostać dokonane najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem Turnieju.