W dniu 7 września br. odbyły się Dożynki Gminne w Tuplicach. Po raz pierwszy na nowym odrestaurowanym miejscu – Wzgórzu Tuplickim przy ul. Kościuszki. Sobotnie obchody dożynek zainaugurowała msza św w intencji rolników i mieszkańców Gminy celebrowana przez Proboszcza Parafii pw. Chrystusa Króla – księdza kanonika Jerzego Locha, po której tradycyjnie nastąpiło przywitanie gości i mieszkańców przez Wójta Tadeusza Rybaka. W krótkim, acz treściwym wystąpieniu Wójt podziękował mieszkańcom za ich trud i zaangażowanie oraz wspomniał o zakończonych lub będących w realizacji inwestycjach i działaniach: rewitalizacji terenów rekreacyjnych „Wzgórze Tuplickie”, gdzie stanęła estrada, odnowiono płytę, alejki, wykonano oświetlenie, ustawiono ławeczki dla spacerowiczów i gdzie można skorzystać z darmowego dostępu do sieci Internet w ramach tzw. Hot spot. Kolejnym osiągnięciem wymienionym przez włodarza było doposażenie świetlic wiejskich w Łazach, Gręzawie, remont świetlicy w Drzeniowie (w ramach współfinansowania z ŁLGD). Plany przedstawione podczas wystąpienia to: remont budynku SEZAM, gdzie miejsce znajdzie m.in. świetlica pobytu dziennego oraz warsztaty dla osób wykluczonych zawodowo, inwestycja będzie zrealizowana w ramach uzyskanego grantu finansowego – 300 tys. z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Najważniejsze i najistotniejsze dla całej Gminy zamierzenie – budowa SUW w Rytwinach, o wartości kosztorysowej 4 000 000 zł, które zastąpi wysłużone ujęcie wody. Budowa ma być wykonana z uwzględnieniem środków unijnych – 2 400 000 zł z PROW oraz współfinansowana z WFOŚiGW. Wszystkie te przedsięwzięcia były i będą dofinansowane ze środków unijnych. Wystąpienie Wójta Tadeusza Rybaka zostało przyjęte oklaskami, zarówno przez mieszkańców, jak i przybyłych gości: reprezentantów Policji, Straży Granicznej, instytucji, ościennych gmin oraz zaprzyjaźnionej gminy niemieckiej – Döbern – pana Güntera Quandera.

Na scenie królowały dekoracje przygotowane ze świeżych kwiatów, płodów rolnych, zbóż i traw. Ozdobą był wieniec dożynkowy przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Tuplic oraz dożynkowe chleby przywiezione z sołectw: Czernej, Cielmowa, Nowej Roli, Łaz, Tuplic. Sołectwa: Chełmica i Chlebice oprócz okazałych bochenków zaprezentowały też przepiękne kosze darów ziemi i sadów, które stanowiły ozdobę ołtarza a później sceny.
Po oficjalnej części na scenie zagościły zespoły ludowe: Lesowianie z Łaz, Żurawianki z Żarek Wielkich, Tupliczanki z Tuplic i Osieczanie z Osieka ze wspaniałą muzyką i aranżacją cygańską. Ponad godzinę wszystkich bawił zespół Las Melinas, z rozwiniętą sekcją dętą i fantastycznym solistą Jackiem, którzy zaprezentowali utwory w klimacie  ska z elementami rock’n’rolla i swingu. Nad całością czuwał nasz niezawodny konferansjer – Pan Zbyszek Ducki. Goście i mieszkańcy, których ciągle przybywało bawili się do wczesnych godzin rannych przy akompaniamencie zespołu Eureka. Impreza dożynkowa, pogoda, miła atmosfera i wspaniałe warunki, jakie gwarantuje Wzgórze Tuplickie spowodowały, że wspólnie bawiło się ponad siedemset osób, choć tak naprawdę trudno jest ocenić rzeczywistą liczbę, być może było nas jeszcze więcej! W program imprezy wpisane były również stanowiska z dmuchanymi zabawkami, trampoliną, lodami i piwem. Można było zjeść potrawy z grilla, produkty regionalne z Chełmicy (wspaniałe pierogi) oraz ciasta upieczone przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Tuplic i pobawić się z rodziną, znajomymi, sąsiadami.
Organizatorami Dożynek Gminnych w Tuplicach był Wójt Gminy Tadeusz Rybak oraz pracownicy Urzędu Gminy, którzy zabezpieczali organizacyjne imprezę (przygotowali scenę, obsługiwali gości, dzielili grochówką – przepyszną, razem z Wójtem częstowali tortem, służyli pomocą w każdej sytuacji). Nie można również zapomnieć o Panie Zbigniewie Łazarskim – Kierowniku ZGK i jego pracownikach, dzięki którym zakończono I etap najważniejszych prac na Wzgórzu jeszcze przed dożynkami.  Organizatorzy składają  również serdeczne podziękowania sponsorom imprezy: Kazimierze Pachowicz, Arkadiuszowi Polakowi, Arturowi Kłosowi, Arturowi Woszczyło, Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych, Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń, Domowi Brokerskiemu EM Brokers Sp. z o.o.
Mamy nadzieję, że teren rekreacyjny Wzgórze Tuplickie – realizowany w ramach środków unijnych – Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013, dysponowanych przez Łużycką Lokalną Grupę Działania z siedzibą w Lubsku, będzie służył wszystkim mieszkańcom Gminy. Na terenie został zamontowany, oprócz nadajnika Internetu – również system monitorujący, który powinien pomóc w zachowaniu tego obiektu dla każdego, kto będzie miał ochotę na odpoczynek czy też w przyszłości na uczestniczenie w innych plenerowych imprezach, w tym pokazach filmowych, dla których zakupiono m.in. trybuny, ekran i system nagłaśniający.
Wójt Gminy jeszcze raz składa podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tak wspaniałej imprezy – Dożynek Gminnych 2013, a także rewitalizacji „Wzgórza Tuplickiego”, mając nadzieję, że dbałość o jego stan będzie leżał na sercu każdemu mieszkańcowi Gminy Tuplice.

{gallery}/7.09.2013 Dozynki Wzgorze/{/gallery}