Szanowni Państwo, mieszkańcy Gminy Tuplice!

    W związku z podjęciem prac nad przygotowaniem dokumentu pt: „STRATEGIA ROZWOJU GMINY Tuplice 2014-2020” prosimy o czynne włączenie się w opracowanie tego istotnego dla naszej gminy dokumentu i wypełnienie załączonej ankiety.
    Strategia rozwoju gminy jest długookresowym programem, zawierającym kierunki rozwoju oraz określającym kierunki i priorytety działania, które są niezbędne dla osiągnięcia wyznaczonych celów w określonym czasie. Strategia rozwoju powinna więc odpowiadać na podstawowe pytania: w jakim miejscu rozwoju znajduje się gmina, co należy zrobić, aby funkcjonować i rozwijać się w przyszłości? Jakie zbiorowe potrzeby są najistotniejsze dla mieszkańców?
    Niniejsza ankieta jest częścią integralną konsultacji społecznych, do których Państwa serdecznie zapraszamy! 

                                                                                                      Wójt Gminy Tuplice
                                                                                                                                                                                        Tadeusz Rybak

    Ankieta jest anonimowa.
    Proszę o przesłanie wypełnionej ankiety na wskazany adres i.prokop@tuplice.pl , gmina@tuplice.pl lub dostarczenie do Urzędu Gminy  do dnia 15 listopada 2013 r.!

ANKIETA —>>>