12.02.2014 r. w godz. 12.00 – 15.00 zapraszamy na bezpłatne konsultacje z pozyskiwania środków unijnych i krajowych, których udziela pracownik Centrum Informacji Unijnej w Zielonej Górze. Konsultacje odbędą się w biurze Stowarzyszenia LGD Grupa Łużycka przy ul. Kopernika 19 w Lubsku.