Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego informuje, iż w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” prowadzone będą na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubsku następujące działania:

– szkolenie dla asystentów rodzin prowadzone przez psychologa, pedagoga i policjanta w dniu 27.02.2014r. w godz. 10.00. do 12.00

Ponadto pracownicy poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubsku będą pełnili dyżury na terenie ośrodków pomocy społecznej w Tuplicach w dniu 26.02.2014 w godz. 15.00 – 17.00