REKRUTACJA DZIECI NA WOLNE MIEJSCA

 DO  SAMORZĄDOWEGO  PRZEDSZKOLA  W TUPLICACH  NA  ROK SZKOLNY  2014/2015

Dyrektor Samorządowego  Przedszkola  w  Tuplicach   informuje, że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2014/15 będzie prowadzony  na wolne miejsca w przedszkolu w  terminie 5 marca  –  31  marca 2014 r.

    Liczba wolnych miejsc wynosi:

1)  Grupa I – (dzieci 3,4 – letnie, w wyjątkowych wypadkach 2,5 – letnie) – 17 miejsc
2)  Grupa II – (dzieci 5 – letnie)   –  25  miejsc                                                           
3)  Grupa III  – dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne –  brak wolnych miejsc

Wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkola są do pobrania  od godz. 7:00 do 15:00 w  sekretariacie przedszkola ul. Kopernika 3,  Tuplice.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 68 375-70-81
                                                             
– regulamin naboru